iBOS Battery Management System

U ponudi IBS nalazi se iBOS Battery Management System (intelligent Battery Organizing System) vodećeg svetskog proizvođača Philadelphia Scientific.

U neuređenoj punionici, operater će odabrati zamensku bateriju koja je njemu najzgodnija. Istraživanja su pokazala da ovakav način rada dovodi do toga da se 25% baterija koristi prekomerno i baterije brzo gube sposobnost da uskladište energiju, dok se sa druge strane oko 30% baterija slabo koristi. Time se drastično umanjuju performanse i životni vek baterija.

bez iBOS sistema

iBOS usage before (1)

iBOS sistem govori operaterima koju bateriju treba odabrati na osnovu vremena “hlađenja” svake baterije i sistemu. Na ovaj način, minimizirano je vreme koje operater provede u punionici, dok je korišćenje svih baterija/punjača u punionici optimizovano.

sa iBOS sistemom

iBOS usage after (1)

Automatsko izveštavanje korisnika putem interneta i mogućnost priključenja na bilo kakve tipove punjača čine iBOS  jedinstvenim  i kompletnim rešenjem za vašu punionicu baterija.


Osnovne prednosti i benefiti nakon ugradnje iBOS sistema:

  • Brža zamena baterija i manje izgubljenog vremena u punionici
  • Duži radni ciklus baterije u viljuškaru do 20% automatski umanjuje broj zamena/ciklusa baterija i time produžava eksploatacioni vek baterije
  • Duži životni vek baterija  omogućava dužu garanciju na baterijama
  • Optimalan broj baterija u upotrebi - niži ukupni troškovi investicija bez uticaja na eksploatacione performanse
  • Jednostavna i brza ugradnja na svaki tip punjača
  • Detaljni izveštaji o radu punionice uvek su dostupni na internetu, uz rezime na svaka 3 meseca putem e-maila

 

 

Arhitektura sistema

iBOS arhitektura sistema

iBOS sistem je namenjen za logističke centre/sisteme u kojima viljuškari rade u više smena sa zamenskim baterijama.

Karakteristike i prednosti iBOS sistema čine ga efikasnim rešenjem kako za krajnje korisnike koji žele da optimizuju flotu baterija/punjača i povećaju efikasnost, tako i za dilere viljuškare u projektima dugoročne rente baterija.

U zavisnosti od potreba i veličine flote, u ponudi su tri varijante iBOS sistema:

iBOS izbor sistema

01 iBOS