Sistemi skladištenja baterija i punjača

Sa prilagodljivim sistemima slaganja baterija (Adjust-A-Racks™) možete vršiti rekonfiguraciju vaših punionica po potrebi, uz maksimalno iskorišćenje slobodnog prostora u punionici.

Potpuno prilagodljivi Adjust-A-Racks™ sistemi u više nivoa dizajnirani su tako da se adaptiraju vašim potrebama. Kako se broj baterija u vašem sistemu povećava, dodatne baterijske pozicije u punionici kreiraju se jednostavnim dodavanjem ili izmenom dimenzija baterijskih pozicija. Sistem dozvoljava montažu punjača odozgo, sa strane kao i iza baterija. Ubacivanje i izvlačenje baterija je potpuno automatizovano i maksimalno bezbedno.

Zamena baterija vrši se pomoću automatizovane mašine PowerChanger .

AdjustARack-IMG-PCE-6-Level low AdjustARack-IMG-Workspace3 low


• Jednostavna rekonfiguracija u slučaju potrebe povećanja flote baterija
• Zahtevaju minimalni prostor u podu za smeštaj baterija i punjača
• Može se prilagoditi bilo kojim dimenzijama baterija
• Baterije su bezbedno uskladištene tokom punjenja

• Modularni dizajn od jednog do šest spratova u visini
• Potpuno prilagodljiv prostor za smeštaj baterija (širina i dubina).
• Kvalitetne i dugotrajne klizne šine sa ulaznim valjcima/rolerima.

Za veće flote baterija u ograničenim prostorima za punjenje

Sistemi-skladištenja-baterija-punjača