01-glavna-baterije-sa-tecnim-elektrolitom-295x300

Baterije sa tečnim elektrolitom

IBS nudi širok izbor baterija sa tečnim elektrolitom, koje odlikuje pouzdanost u radu i dug životni vek uz minimalne potrebe za održavanjem.