iTAG sistem praćenja servisnih intervencija putem interneta

Vođenje evidencije održavanja opreme često zadaje glavobolju organizacijama. Kreiranje izveštaja i popunjavanje svih novih intervencija na opremi zahteva mnogo vremena i veoma retko se sprovodi i pored potrebe za takvim podacima.

iTAG sistem omogućava svakodnevno praćenje servisnih intervencija na vašoj opremi “bez papira”.  iTAG  izveštaj na internetu daje prikaz svih vaših baterija (i/ili punjača, viljuškara), zajedno sa istorijom servisnih intervencija i pregledom stanja opreme, odmah po završetku servisnih akcija.


 • iTAG sistem značajno povećava raspoloživost servisera eliminisanjem potrebe za izveštavanjem u papirnoj formi
 • iTAG sistem omogućava preciznu dodelu odgovornosti i osiguranje adekvatnog održavanje služeći kao precizan alat za evidentiranje i  merenje performansi — kakona  pojedinačnom objektu tako i na više lokacija međusobno. Veoma je lako uočiti koja oprema je održavana a koja nije. Sistem identifikuje koje akcije održavanja nisu kompletirane lii sa kojima se kasni u izvršenju
 • iTAG sistem prati servisni interval između dolivanja baterija, obezbeđujući adekvatno održavanje  za optimalni životni vek baterija
 • iTAG sistem garantuje krajnjem korisniku da se na baterijama sprovodi adekvatno i profesionalno održavanje.

Komponente iTAG sistema

iTAG service pack

 • iTAG kartice sa bar-kodom sadrže podatke o proizvodu koji je predmet servisa (opis proizvoda, interni naziv, serijski broj, datum proizvodnje/ugradnje, itd..)
 • iTAG bar-kod  skener, koji memoriše više od 1,000
  skeniranih podataka koji se mogu poslati na internet  preko PC ili laptopa (softver se isporučuje besplatno uz bar-kod skener) ili iTAG aplikaciju za mobilne uređaje (trenutno dostupna samo za iPhone) koja eliminiše potrebu bar-kod skenera i slanja podataka preko PC-a na interenet.
 • Brza instalacija, jednostavno podešavanje i korišćenje platforme sa izveštajima
 • Za svaku servisnu aktivnost automatski se generiše zapis na internet serveru Philadelphia Scientific (iTAGWorld.com), gde korisnik pristupa podacima preko svoje šifre

 

 • Ugovori o lizingu/renti opreme (baterija/viljuškara) gde se podrazumeva održavanje opreme od strane Isporučioca u roku trajanja lizinga
 • U slučaju potrebe Korisnika/Isporučioca za praćenjem  sprovođenja akcija redovnog održavanja većih flota baterija/viljuškara na  različitim lokacija
iTAG-scanner-and-hand