Telekomunikacije-2

Telekomunikacije

IBS obezbeđuje široku lepezu pouzdanih baterija za telekomunikacionu industriju, kako za aplikacije sa „stand-by“ režim rada tako i za ciklučnu upotrebu.


Baterije za Telekomunikacione centrale, bazne stanice i čvorišta


Baterije za udaljene hibridne (off-grid) stanice


Baterije za UPS uređaje u Telekomunikacijama