Trakcioni program

Baterije za viljuškare i specijalne namene

PzS & PzB baterije za viljuškare

Prodajna brošura

Uputstvo za korišćenje i održavanje

Uputstvo za aktivaciju suvo punjenih ćelija/baterija

PzV & PzVB MotionGEL baterije za viljuškare

Prodajna brošura

Uputstvo za korišćenje i održavanje

SLT GEL Semi-Trakcione baterije

Prodajna brošura

Uputstvo za korišćenje i održavanje

Hydrosave (Low Maintainance) baterije za viljuškare

Prodajna brošura

Uputstvo za korišćenje i održavanje

SLT Semi-Trakcione baterije

Prodajna brošura

Uputstvo za korišćenje i održavanje

Punjači za trakcione baterije

SUNLIGHT FILON CLASSIC 50Hz

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

SUNLIGHT HF

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

PBM SE 50Hz

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

TCE EVOLUTION PRO 50Hz

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

SUNLIGHT FILON FUTUR HF

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

Punjači 50Hz

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

TCE EVOLUTION 50Hz

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

TCE SE 50Hz

Prodajna brošura/katalog

Korisničko uputstvo

Monitoring & organizacija rada baterija

iBOS Lite

Prodajna brošura

Uputstvo za instalaciju (video)

Korisničko uputstvo (video)

Lista delova

iBOS® PLUS

Prodajna brošura

Korisničko uputstvo (video)

Uputstvo za instalaciju (video)

Lista delova

iTAG™ sistem (monitoring i organizacija servisnih intervencija putem interneta)

Brošura

Uputstvo za korišćenje

Blinky & Smart Blinky

Brošura

Blinky uputstvo za instalaciju/korišćenje

Smart Blinky uputstvo za instalaciju/korišćenje

Smart Blinky Remote uputstvo za instalaciju/korišćenje

iBOS® Basic

Prodajna brošura

Uputstvo za instalaciju i korišćenje

Studija slučaja/opravdanosti

Lista delova

iBOS® PRO

Prodajna brošura

Animirana demonstracija funkcisanja sistema u praksi

Korisničko uputstvo (video)

Uputstvo za instalaciju (video)

Lista delova

eGO! uređaj za monitoring baterije

Brošura - eGO! uređaj

Brošura - eGO! Cloudlink (opcija)

Uputstvo za instalaciju eGO! uređaja

Uputstvo za instalaciju eGO! CloudLink-a

Uputstvo za instalaciju eGO! Receiver-a

Instalacija drivera za eGO! Receiver

Kompletno korisničko uputstvo

Smart Blinky Pro

Brošura

Uputstvo za korišćenje

Oprema za održavanje baterija

Aqua Filling System za dolivanje vode (Philadelphia Scientific)

Brošura

Uputstvo za instalaciju/korišćenje

GUN-X pištolj za dolivanje vode

Brošura

Korisničko uputstvo

WaterInjector sistem za dolivanje vode

Brošura - WaterInjector sistem

Brošura - Kolica za dolivanje pod pritiskom za WaterInjector

Uputstvo za instalaciju i korišćenje - WaterInjector

Rezervoar za vodu

Uputstvo

Aqua Filling System za dolivanje vode (BFS)

Brošura

Korisničko uputstvo

HydroFill mobilna kolica za dolivanje vode

Brošura

Korisničko uputstvo

Dejonizator vode HydroPure™

Brošura

Uputstvo za instalaciju i korišćenje

Lista delova

Uputstvo

Oprema za rukovanje baterijama

EZ-Puller

Brošura

PowerChanger

Brošura

Postolja za izmenu sa rolerima

Brošura

Attach-A-Puller

Brošura

Brošura

Uputstvo za instalaciju i korišćenje

Adjust-A-Rack™ sistemi stalaka

Nacrti različitih rešenja

Stacionarni program

Baterije za rezervno napajanje

OPzS stacionarne baterije

Prodajna brošura

Tehnički katalog

Uputstvo za aktivaciju suvo punjenih ćelija

Uputstvo za korišćenje i održavanje

OPzV stacionarne baterije

Prodajna brošura

Tehnički katalog

Uputstvo za instalaciju u horiznontalnom položaju

Uputstvo za korišćenje i održavanje

Baterije za solarne sisteme

RES OPzS baterije za solarne sisteme

Prodajna brošura

Tehnički katalog

Uputstvo za aktivaciju suvo punjenih ćelija

RES SOPzS baterije za solarne sisteme

Prodajna brošura

Tehnički katalog

Uputstvo za korišćenje i održavanje

RES SLT baterije za solarne sisteme

Prodajna brošura

Uputstvo za korišćenje i održavanje

VRLA BATERIJE SPa │ SPb │ Accuforce │ SPHR │ SPG

SPa katalog/brošura

SPb katalog/brošura

SPHR katalog/brošura

AccuForce katalog/brošura

SPG katalog/brošura

Korisničko uputstvo

RES OPzV baterije za solarne sisteme

Prodajna brošura

Tehnički katalog

Uputstvo za aktivaciju suvo punjenih ćelija

RES SOPzS baterije za solarne sisteme

Prodajna brošura

Tehnički katalog

Uputstvo za korišćenje i održavanje

RES SLT GEL baterije za solarne sisteme

Prodajna brošura

Uputstvo za korišćenje i održavanje

VRLA Front Terminal Baterije

Prodajna brošura

Korisničko uputstvo

Ostala dokumentacija

Industrial Battery Systems - IBS d.o.o.

Katalozi IBS | Opšta poslovna dokumentacija

Brošura - Servisne usluge

Brošura - Trakcione baterije

Brošura - Oprema za rukovanje i održavanje trakcionih baterija

Brošura - Monitoring i Menadžment sistemi

Brošura - Stacionarne baterije

Brošura - Baterije za solarne sisteme

Brošura - Kompletan katalog proizvoda i usluga

Rešenje o registraciji društva

Rešenje o registraciji društva

Rešenje o promeni adrese

Izvod iz APR-a 2015

PIB potvrda

APR rešenje o upisu u registar ponuđača

Opšti uslovi isporuke robe i pružanja usluga

Dobavljači

Philadelphia Scientific UK

Profil kompanije/prezentacija

ISO 9001 sertifikat

Studija o opravdanosti primene "Lean Thinking" koncepat u punionicama

Systems Sunlight S.A.

Profil kompanije/prezentacija

ISO 9001 sertifikat

ISO 14001 sertifikat

OHSAS 18001 sertifikat

Dodatna tehnička dokumentacija

ZVEI & EUROBAT preporuke | Dopunska tehnička dokumentacija

ZVEI brošura - Rad sa trakcionim baterijama na niskim temperaturama

ZVEI brošura - Životni vek trakcionih baterija

ZVEI brošura - Elektrolit i dolivanje vode

ZVEI brošura - Indikatori pražnjenja trakcionih baterija

ZVEI brošura - Čišćenje trakcionih i stacionarnih baterija

ZVEI brošura - Bezbedno rukovanje olovno-kiselinskim baterijama

EUROBAT vodič za trakcione baterije u VRLA tehnologiji

Osnovne akcije u procesu održavanja trakcionih baterija (poster)

Evidencija (dnevnik) punjenja/održavanja trakcionih PzS-PzB baterija

Evidencija (dnevnik) punjenja/održavanja GEL PzV-PzVB baterija

MSDS - Olovne baterije/ćelije sa tečnim elektrolitom

MSDS - Olovne baterije/ćelije u suvom stanju

MSDS - Elektrolit za baterije/ćelije

MSDS - VRLA baterije

MSDS - OPzV baterije