01-00 Glavna

Otvorene baterije sa tečnim elektrolitom

IBS u svojoj ponudi ima olovne baterije otvorenog tipa sa tubularnim pločama, koje nalaze primenu i sistemima rezervnog napajanja kao i solarnim sistemima.