PzS Hydrosave baterije sa minimalnim održavanjem

SUNLIGHT HydroSave serija baterija za viljuškare kreirana je sa ciljem da odgovori sve većim zahtevima industrije rukovanja robom za skraćenje vremena potrebnog za održavanje (dolivanje) i minimizaciju ukupnih operativnih troškova.

Zasnovana na specijalnom dizajnu i pažljivo odabranoj pratećoj opremi, SUNLIGHT HydroSave baterije za viljuškare karakteriše značajno duži period između dolivanja vode i manja potrošnja energije. U zavisnosti od tehnologije punjača (50Hz ili HF), sa indikatorom nivoa elektrolita, sistemom za dolivanje vode i/ili sistemom za mešanje elektrolita,  može se postići 4, 8 ili čak 13 nedelja bez dolivanje vode u baterije.

SUNLIGHT-Hydrosave-Motive-Power-Batteries-Versions


  • Niži ukupni troškovi  korišćenja (proizvod + održavanje)
  • Garancija do 5 godina uz odgovarajuću opremu
  • Niži troškovi redovnog održavanja: održavanje/dolivanje vode se može produžiti od 4 do  13 nedelja, u zavisnosti od odabrane opreme
  • Ekvivalentne performanse i životni vek u poređenju sa standardnim baterijama za viljuškare
  • Unapređena bezbednost pri rukovanju, zahvaljujući indikatoru nivoa elektrolita
  • Najbrža isporuka ovog tipa baterija na tržištu

 

HydroSave baterije za viljuškare
•  Specijalan dizajn i optimizovan sastav legure olova
•  Najbolje rešenje za optimizaciju troškova održavanja

Punjač u HF tehnologiji
• Potrošnja energije niža za 20%
• Potrošnja vode niža za 50%
• Brže punjenje
• Visoka efikasnost do 94%
• Automatsko prilagođavanje punjenja statusu baterije

Indikator nivoa elektrolita
• Pouzdana i prezicna signalizacija u slučaju potrebe za dolivanjem vode u baterije

Sistem za centralno dolivanje vode
• Minimizira vreme potrebno za dolivanje vode
• Obezbeđuje dolivanje vode u baterije do odgovarajućeg nivoa

Airlift sistem
• Omogućava nizak faktor punjenja (1.07) i dodatne uštede u potrošnji energije
• Manja potrošnja vode za 60%
• sprečava stratifikaciju elektrolita i produžava životni vek baterije

 

  • Idealne su za primenu u skladištima, logističkim centrima ili proizvodnim pogonima sa velikim flotama viljuškara/baterija, gde su troškovi potrošene električne energije i redovnog održavanja dosta visoki
  • Odlično rešenje za Ugovore o dugoročnoj renti većih flota viljuškara, gde su troškovi održavanja definisani ugovorom, jer produžava interval dolaska na lokaciju zbog redovnog održavanja/dolivanja vode
  • Odgovarajuće su za primenu u svim režimima rada, a posebno su preporučljive za standardan i pojačan rad u više smena (u težim eksploatacionim uslovima).
SUNLIGHT-Traction-Batteries-Hydrosave